Regulator tlaka Itron 133-4-…

KategorijaINSTALACIJA PLINA » Plinomjeri i regulatori » Itron
BrandOstali brendovi
Part No
Opis artikla
Priključak R1″, navojni ili DN 25 prirubnički
Ulazni tlak: max 4 bar
Izlazni tlak: 22, 50 ili 100 mbar
Kapacitet do max 60 m3
Naši partneri