Viessman - Kogeneracijska postrojenja na prirodni ukapljeni plin za toplinu i struju

KategorijaGRIJANJE » Kotlovi » Kogeneracija » Viessmann
BrandViessman
Part No
Opis artikla
Plinska kogeneracija istovremeno proizvodi toplinu i struju. Svojim učinom konstruirana je za stambene zgrade i poslovne pogone. Na strani topline kogeneracija radi paralelno s kotlom za grijanje. Oba proizvođača topline su priključena na instalaciju grijanja za zagrijavanje ogrjevne i pitke vode.
Otvori privitak
Naši partneri