Vitocell 140-E

KategorijaGRIJANJE » Spremnici » Spremnici tople vode » Viessmann » Međuspremnici vode za grijanje
BrandViessman
Part No
Opis artikla
Za akumuliranje vode za grijanje u kombinaciji sa solarnim sustavima, dizalicama topline i kotlovima na kruto gorivo.

Prednosti:
Pojednostavljena instalacija uslijed integracije solarnog izmjenjivača topline. Dodatna crpka nije potrebna.
Optimizacija rasporeda priključaka radi povezivanja više uređaja za proizvodnju topline uključujući i dizalice topline i kotlove na kruto gorivo.
Integrirati se može i opcionalno dodatno električno grijanje.
Modul za svježu vodu za higijensko zagrijavanje pitke vode prema principu protočnog bojlera može se isporučiti kao dodatni pribor.
Set za priključak sa Solar-Diviconom za montažu na Vitocell može se isporučiti kao dodatna opre
Naši partneri